Disclaimer

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker.

De toepassing van de informatie en de gevolgen van aan de hand daarvan ingediende gegevens hangen af van ieders persoonlijke situatie. OLSP Holding B.V. wijst aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Mocht u onjuistheden signaleren, wilt u deze dan bij ons melden, Pivot Park stelt dat zeer op prijs!

Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast kunnen vanuit andere sites links worden gelegd naar deze site. Als u naar deze externe sites linkt, verlaat u de Pivot Park-site en bent u gebonden door de gebruiksregels die voor de sites die u bezoekt gelden. Pivot Park is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.

E-mail disclaimer

De informatie verzonden in of met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien dit e-mailbericht niet goed is ontvangen of indien u niet de geadresseerde bent, wordt u vriendelijk verzocht per e-mail of telefoon contact op te nemen met de verzender van dit bericht. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden zonder toestemming van de verzender is niet toegestaan. De verzender is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de in of met dit e-mailbericht verstuurde informatie. De inhoud van dit e-mailbericht is uitsluitend indicatief en mag niet beschouwd worden als een aanbod van de verzender. Acceptatie van de inhoud van dit e-mailbericht brengt geen verbintenis tot stand.

Privacy Policy

Pivot Park exploiteert vastgoed en levert diensten aan huurders. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

 • Telefonisch:  0412 782544  Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17:00 uur
 •  E-mail: Via services@pivotpark.com
 •  Facilitor:  Via uw persoonlijke account
 •  Post:  Industrielaan 63 5349 AE Oss

1.1 Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten websites laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.

1.1.1 Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • naam
 • bedrijfsgegevens
 • e-mailadres
 • functie
 • inloggegevens
 • naam
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies
 • ‚Äčtelefoonnummer

1.1.2 Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
 • om je klacht of je reactie op een klacht te verwerken.
 • om je te benaderen over je klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven

1.2Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van aangevraagde diensten. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

1.3 Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

1.4 Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

1.5 Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Je kunt ook contact opnemen met Pivot Park via de volgende gegevens:

Telefonisch: 0412 782544 Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17:00 uur

 E-mail: Via services@pivotpark.com

 Facilitor: Via uw persoonlijke account

 Post: Industrielaan 63 5349 AE Oss

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Autoriteit Persoonsgegevens. Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding: Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.

Toon desktop versie